Logopediehuiswerk.nl is een website die kinderen helpt met hun logopedie oefeningen thuis. Het idee is heel simpel: de logopedist zet huiswerk klaar en de kinderen kunnen thuis de oefeningen doen. Op een computer of tablet. Dat maakt niet uit. Zo weet de logopedist dat er thuis wordt geoefend en kinderen kunnen op een leuke manier hun oefeningen doen.

De website is opgezet in samenwerking met 5 logopediepraktijken. Hierdoor is de kwaliteit geborgd en sluit het systeem maximaal aan op de praktijk. Het draait alleen om het huiswerk. De expertise van de logopedist kun je niet vervangen. De zitting ook niet. Dat is ook niet het doel. Het doel is dat de logopedist de oefeningen voor thuis beter kan volgen en dat kinderen daadwerkelijk thuis oefenen.

Om de site en inhoud te ontwikkelen, vragen we een fixed fee aan de logopediepraktijk. En een ouderbijdrage voor het account waarmee kinderen inloggen. Alle inkomsten worden in ontwikkeling gestoken. Eventuele winst wordt teruggegeven in prijsverlagingen. De ambitie is een succesvol huiswerksysteem voor logopediepraktijken en kinderen. Niets meer en niets minder.