Logopedisten

Er zijn veel spelletjes, stencils en apps die worden gebruikt door logopedisten. Er zijn alternatieven zat. Waarom zou je als logopedist dus gebruik maken van Logopediehuiswerk.nl?

  • We richten ons uitsluitend op het huiswerk. Het deel buiten de zitting waar je als logopedist weinig zicht op hebt. Het is geen vervanging van de zitting of praktijksoftware. Puur de articulatie oefeningen thuis.
  • Naast de articulatie zullen ook andere deelgebieden worden opgezet, zodat je van één huiswerksysteem gebruik kunt maken. En je dus niet allemaal afzonderlijke apps en sites per deelgebied hebt.
  • Er is één website waar zowel de kinderen als logopedist inloggen. Alles is dus gekoppeld en inzichtelijk.
  • De spelletjes kunnen door de kinderen niet alleen op een computer maar ook op een tablet of smartphone worden gespeeld. Dit sluit direct aan op de dagelijkse activiteiten van kinderen.
  • Er zijn minder kopieerkosten. En ook geen apps uit de AppStore of dure abonnementen die door ouders moeten worden aangeschaft.
  • Logopediehuiswerk.nl hanteert een fixed fee per jaar voor de praktijk en ouders betalen een ouderbijdrage voor het account van de kinderen.
  • Logopediehuiswerk.nl wordt gemaakt in samenwerking met 5 logopediepraktijken. De website is dus toegesneden op de praktijk en de kwaliteit is geborgd.
  • Door het leerlingvolgsysteem is alles inzichtelijk en kun je als logopedist gemakkelijk rapportages maken. Aantal leerlingen, leeftijden, duur, populaire oefeningen, makkelijke woorden et cetera.
  • Als logopedist lever je aantoonbaar toegevoegde waarde met het huiswerksysteem. Doordat alles is gekoppeld kun je de vorderingen van een kind volgen buiten het consult. Hierdoor is het oefenen thuis onderdeel van de behandeling.
  • Alles gaat tegenwoordig online. Dus het oefenen van je spraak thuis ook. Zowel ouders als kinderen groeien op met smartphones en internet. Logopediehuiswerk.nl sluit hier op aan.

Indien je aan de slag wilt, meld je dan aan! Twijfel je nog? Probeer dan het systeem kosteloos voor 30 dagen. Je zit daarna nergens aan vast, de proefperiode verloopt gewoon. Heb je nog vragen of wil je een toelichting? Neem dan even contact op.