Prijzen

Opzet
Om Logopediehuiswerk.nl mogelijk te maken werken we met een licentie voor de logopediepraktijken en een ouderbijdrage voor het account waarmee kinderen inloggen. Op deze manier kunnen we de kosten een beetje verdelen.

Alle inkomsten worden in ontwikkeling gestoken. We willen een zo compleet mogelijk systeem opbouwen. En mochten we iets overhouden, dan verlagen we de prijzen.

Licentie logopediepraktijk
De licentie voor logopediepraktijken is modulair opgebouwd. Dit betekent dat je een basislicentie koopt en vervolgens per module die je gebruikt een fixed fee betaalt. Dit zijn prijzen per jaar.

We werken dus niet met groot of klein, veel of weinig structuur. Of allerlei abonnementen. Het is één bedrag voor de basislicentie en één bedrag per module en daar proberen we zo veel mogelijk voor te doen!

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een eenmalig en vast bedrag, ongeacht hoeveel huiswerk of wat voor soort huiswerk er wordt klaargezet door de logopediepraktijk.

Het account kun je zo lang en vaak gebruiken als je wilt. Er zijn geen limieten of beperkingen. Mocht je ooit een tweede behandeling starten, dan kun je het account gewoon weer gebruiken.

Hiernaast kun je lezen wat de kosten zijn en wat je precies daarvoor krijgt als logopediepraktijk en als ouders. Alles is dus transparant en open. Voor iedereen.